dissabte, 7 de març de 2009

Imatge i imaginar

Vaig estrenar el blog amb el comentari de la diferenciació que la norma ortogràfica havia fet dels mots païsatge i veïnatge; dues paraules diferents, però a qui s’ha aplicat el mateix mecanisme lingüístic de formació de paraules mitjançant sufix. Ara voldria reprendre aquest fet amb dues paraules, però de la mateixa família: si imaginar i imatge vénen de la mateixa paraula, ¿per què una s’escriu amb tg i l’altra només amb g?

Imatge: del llatí imagĭne. DCVB
Imaginar: pres del llatí imagĭnari. DCVB

9 comentaris:

Teresa ha dit...

Chi lo sà?

Teresa ha dit...

Potser al llatí vulgar ja es pronunciava diferent. Potser la clau es trobe en el fet que la paraula "imagine" porta la intensitat abans del fonema en qüestió i la paraula "imaginari" la porta després.

No sé... ara mateix no tinc proves perquè no m'he parat a estudiar-ho, però podria ser-ne una raó...

dospoals ha dit...

Este, Teresa, deixant de banda intensitats de fonemes i tot això i allò, és la mateixa paraula en llatí. Anant a la cosa fonemàtica: la i es breu en els dos casos, tampoc hi han problemes de iods. De retruc si et fixes amb la paraula "origen" i "originar" tenim el mateix cas, però ací s'ha regularitat la grafia del mot.

Eugeni Mata ha dit...

Sóc nou en el bloc, però no em puc resistir de participar en la qüestió plantejada. Crec que es tracta d'una paraula amb tractament popular, "imatge", i l'altra d'origen culte, "imaginar". "Imatge" acabà escrivint-se amb TG per la pressió de l'analogia amb tantes altres paraules acabades en -ATGE com té la llengua: "formatge", "coratge", "oratge", "companatge", etc. Però en realitat té un origen ben diferent de totes estes altres paraules que provenen del sufix llatí -ATICUM (FORMATICUM). En canvi, la nostra paraula prové d'IMAGO,-INE. Fixeu-vos que el tractament diferent també es reflecteix en el plural arcaic, popular i etimològic en -ns "imàtgens", el qual no s'aplica en la resta de paraules anteriors.

dospoals ha dit...

Eugeni, per la mateixa raó que hom ha acabat escrivint tg per raó analògica, ¿no podria hom haver aplicat aquesta raó etimològica a la resta de paraules de la mateixa família? Roda i volta, és el que pretenia fer veure en el text. El fet de posar tg a unes paraules i a unes altres no, pot dur a confusió constantment en l'ensenyament o en el parlant que no pot aplicar una regla sistemàtica a l'hora d'escriure un mot i l'altre.

Eugeni Mata ha dit...

Dospoals, no sé ben bé si, en este cas concret, acabaríem guanyant o perdent claredat en l'ortografia, perquè si acceptàvem la grafia "imatginar" crearíem una excepció nova: no hi ha cap altre verb acabat en -tginar, mentre que sí que n'hi ha uns quants amb -ginar (originar, paginar...). No ho veig clar, personalment. A més, la llengua està plena de paradoxes d'este estil en moltes altres paraules (jove-juvenil, lluna-lunar, etc.) i no considere que el cas que ens ocupa siga el que necessite una supervisió més urgent.

I, a propòsit, parlant de paraules acabades en -ATGE i, sense voler-ho, recordant-me del president dels valencians, què passa amb la paraula "trage" que ha acceptat el diccionari de l'AVL? Què penseu d'esta nova excepció (primera paraula de la llengua acabada en -age i no en -atge)? I cal recordar ací que els mitjans catalans ja fa temps que estan fent servir la paraula "trajo" (que no figura en l'IEC).

dospoals ha dit...

Sobre el cas d'origen, tenim el mateix cas, origo-originis (imago-imaginis), i aquest sí que ha mantingut la paritat origen originar, i no s'h afet l'analogia oritgen (que vés a saber, no ho sé, si en texts valencians populars sí que posarien aquest oritgen). Pel que fa a pàgina, aquesta em sembla que és un defivat de pago (extensió, plana: ho confirmaré de totes maneres) i potser patge (el minyó, potser també ve de pago, ho confirmaré, també). Amb aquestes raons sí que caldria podar-hi aqeusta tg o llevar-les, tant se val. El fet cert és que jo volia fer-me ressó d'aquest fet d'imatge i imaginar i que hi reflexionàrem.

Sobre trage, per aquesta analogia que parlem, seria evident tratge. Ara bé, sobre la duo tratge i trajo, la norma diu que s'ha de fer servir vestit. Una altra cosa és que els parlants no vulgem (mitjans de comunicació sobretot) identificar vestit com a roba masculina i sí com a femenina.

Anònim ha dit...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Anònim ha dit...

Please, give me link to download XRumer 7.0!!!
Thanks!

Always yours,
miss MW

Free counter and web stats