dimecres, 17 de desembre de 2014

De l'homonímia

Als llibres de text es diu que l'homonímia és el fenomen en què una paraula o grup de paraules diferents s'expressen amb un tret d'igualtat. Tot seguit especifiquen que l'homofonia fa referència a sonar igual i escriure's diferent i l'homografia fa referència a escriure's igual i sonar diferent.

Però què fem amb el fet d'escriure's igual però sonar diferent? Quin nom hi posem?

Un altre dubte, dent de la boca i dent de la serra haurien de ser considerades homògrafes o simplement polísèmiques? Crec que seria més adient considerar homografia i no polisèmia a aquelles paraules que tenen una categoria gramatical diferent o que sent la mateixa tenen una etimologia diferent (faig i faig: nom i verb; volen i volen: verb volar i voler). Tot seguit el quadre de possibilitats:

faig i faig; truita i truita: homonímia (sonen igual i escriuen igual)
set i set; sou i sou: homografia (sonen diferent i s'escriuen igual)
cent i sent; sec i cec: homofonia (sonen igual i s'escriuen diferent)
ull i ull: polisèmia (òrgan de visió i obertura de pont)
Free counter and web stats