dimecres, 15 d’octubre de 2014

De funcionar

No havia caigut en el detall, i ha estat en aquests anys que he estudiat francés. Mirem aquest parell:

Diccionari (dictionarium)
Funció (functionem)

Les dos tenen la mateixa arrel llatina (les lletres ct) però les dos presenten una pronunciació diferent: la primera es pronuncia amb oclusiva i sibilant (dik-si-onari) i la segona es pronuncia només amb sibilant (fun-ci-ó).

Consulte el coromines i hi diu que funció és del 1688, però que el 1695 hi ha un funcció. Pel que fa a diccionari, ja apareix al Torsimany.
Free counter and web stats