dimarts, 15 de desembre de 2015

D'egües i cavalles

Això de ser menuts i dir el gènere dels animals ha dut sempre motius de trufa i de frustració. Dir cavalla a l'egua com a error és un fet ben normal en un parlant que està aprenent la llengua, però no sé fins a quin punt tocaria permetre aquesta error si fem cas de l'exemple següent: quan hem de dir el femení de porc i diem porca i no se'ns riu ningú quan no diem truja.

Faig la recerca al DCVB i hi trobe la informació aquesta. Egua, document del 1030; cavalla, (no hi diu data, però suposem que és modern per la bibliografia). Ara bé, fussant, fussant veig que en l'entrada de cavalla per al mamífer hi ha la referència del peix. D'aquest cavalla piscícola no llegim cap referència de data, però sí de verat, mot sinònim: 1324.

Per tant, els meus dubtes són els següents: d'una banda, ¿caldria rebutjar porca com a femení de porc, talment com fem de cavalla com a femení de cavall i dir-hi només truja i egua? De l'altra, això de dir cavalla a un peix que a Catalunya es diu verat i bis (d'etimologia inconeguda) al País Valencià, no seria possible que fóra una interferència del castellà?

Tot seguit més paral·lels: boc i cabra; moltó i ovella; bou/toro i vaca; 
Free counter and web stats