dissabte, 4 de febrer de 2012

Barat a

Dins del món del català popular, hi ha una expressió molt habitual que és barat a (o barata) i aquesta expressió és sinònima de ço que diuen a l'estàndard a canvi de. Ja fa molts anys, estant a Prada, vaig descobrir quin era el significat primer de canviar, a grans trets, "posar una cosa en lloc d'una altra": canviar el cotxe, canviar de casa, canviar la direcció. Allí em vaig adonar que l'ús que feia de donar una cosa a altri i l'altri a mi (m'han canviat la llet per la farina, he canviat els euros en lliures), i que és la més corrent, doncs, estava malament: cal dir bescanviar. Des del meu punt de vista no sé com serà de possible canviar aquesta actitud i corregir aquesta interferència: jo hi faig els esforços (i he de dir que em note un poc pedant quan dic, en parlar de manera col·loquial, bescanviar) i, tot i això, a les meues classes explique aquesta diferència: però sense bon èxit. De retruc, sí que puc dir que, parlant amb amics professionals valencians de la llengua (filòlegs, professors, etc.), gairebé no hi fa ningú la distinció i no fan servir el mot bescanviar, més aïna empren la paraula intercanviar.

Però bé, torne al tema, que m'he desviat. Pel que fa a l'expressió barat a, hom fa servir, col·loquialment baratar amb el significat de bescanviar. És una expressió molt viva entre la gent gran valenciana i molt poc emprada per la gent jove, i jo ja l'he inclosa al meu parlar. Aleshores, què té a veure açò amb la construcció a canvi de? Doncs que aquesta expressió sembla que està mal emprada si ens fixem en el significat de l'expressió: donar una cosa a altri. Per exemple, a canvi del seu ajut, li va demanar més poder; hi va participar a canvi que el convidaren. Un valencià (i ací dic valencià, perquè no em sona haver-ho sentit a un català oriental) diria barat al seu ajut, li va demanar més poder; hi va participar barat que el convidaren. Hom dirà que és una expressió col·loquial i dialectal, però vés per on, més correcta que l'estàndard.

Com dic, doncs, mala peça en aquest teler.

11 comentaris:

jes ha dit...

Aquesta és una preposició que volen ressucitar Reig, Casanova i Saragossà en un intent molt clar de fer filologia mortuòria. Trobe que és molt més natural de dir "Em van donar tudons per perdius" que no pas "tudons barata (o barat a)perdius". Per acabar-ho d'adobar, l'usen malament: " i tot això barata cap perjuí" (Abelard saragossà). Aquesta preposició, en el llenguatge popular que tant reivindiquen, no s'usa MAI amb sentit figurat. Abans d'alliçonar ningú haurien d'aprendre d'usar correctament el pronom "hi" o assumir que en les oracions de probabilitat cal usar verbs en indicatiu i no pas en subjuntiu com fa el senyor Reig.
D'altra banda, "bescanviar" solament s'usa a Catalunya quan demanen menuts ( i no l'horrorós "xavalla") en comptes de bitllets i poca cosa més. Jes

dospoals ha dit...

Correcte això de fer servir la preposició "per". Tanmateix, si hem de fer servir un sinònim, m'estime més fer servir "barat a", que serà tot el popular que vulgues, però més encertada que "a canvi de".

M'agradaria que et limitares a fer comentaris del text baratar i no d'altres coses, que potser es voran més avant.

jes ha dit...

Són comentaris filològics relacionats amb la qüestió que vas suscitar. La ressurecció de "barat a" implica una ideologia lingüística particularment desgavellada, incoherent i,sobretot, grotesca. D'altra banda, t'aconselle que revises el text perquè l'ús del pronom "hi" és molt objectable en frases com ara "jo hi faig els esforços" o "no hi fa ningú la distinció". No crec que fos gens agosarat de dir que es podrien haver construït d'una altra manera. Paciència...

dospoals ha dit...

Primer de tot, no són comentaris relacionats. De què vull parlar és del "barat a" i no de les perífrasis de probabilitat.

Després, dius que reprendre la preposició implica una ideologia lingüística particularment desgavellada, doncs jo pense que utilitzar la preposició "a canvi de" és un castellanisme innecessari i implica una ideologia lingüística diferent, i posats a triar, m'estime més un fet propi que no un altre de manllevat i malament.

Per a acabar dius que els "hi" són objectables. Trobe que no, el primer "hi" substitueix "per corregir la interferència" i el segon substitueix "entre bescanviar i canviar".

jes ha dit...

No sabia que en aquest blog hi havia dictadura temàtica; dispensa'm.
La frase "jo hi faig els esforços" no existeix en català. Hi ha construccions en què l'absència de complement de lloc no obeeix a cap elisió, sinó, simplement a un buit semàntic que no afecta la gramaticalitat de la frase; m'explique: en fem abstracció.
El segon exemple, el de "no hi fa ningú la distinció" s'hauria resolt, senzillament, amb la construcció " gairebé ningú fa aquesta distinció".

Miquel Boronat Cogollos ha dit...

Amb prou de retard lligc este apunt. No sé per què dius que estava malament fer servir canviar en lloc de bescanviar, ja que eixa accepció apareix en els diccionaris. Coses de Prada devien ser, ¿no?

Quant a barata, tinc una fitxa amb una mica de documentació i exemples. Jo fa molt de temps que l'use —per a ser clars, des que vaig aprendre a parlar en valencià— i, vaja, espere que no forme part de cap resurrecció, pel que diu Jes, que això dels morts vivents no deu ser res saludable.

dospoals ha dit...

Certament, als diccionaris apareix l'accepció canviar com a baratar i bescanviar. Tanmateix, moltes voltes, els diccionaris acaben sancionant significats que en principi no corresponen. Tot d'una, mirant el DIEC, l'accepció que tractem està en cinquena posició, i al DCVB el posa en quarta posició, amb un exemple del Spill i un altre de molt modern. Si mirem baratar al DIEC únicament posa un significat i al DCVB n'hi han dos, el primer del qual, aquell que tractem, té com a exemple una aparició del 1284.

Ço que pretenc és reivindicar l'ús de baratar i de bescanviar i deixar canviar per a posar una cosa en lloc d'una altra.

Miquel Boronat Cogollos ha dit...

Ei, que això de la temible resurrecció d'una paraula ho dia per mi, perquè barat no deu formar part del vocabulari de Jes, però per a mi és d'allò més comú. Els Walking deads es podrien fer realitat lèxica...

Per cert, Dospoals, filant prim, cap significat no correspon, que tot prové d'algun malentés anterior.

dospoals ha dit...

Correcte. Esperem que aquests moribunds tinguen més bona planta que aquells de la sèrie...

Anònim ha dit...

bescanviar = baratar una cosa per una altra

intercanviar = baratar una cosa per a una altra exactament igual, de la mateixa naturalesa

dospoals ha dit...

Crec que el matís de ser de la mateixa naturalesa no aporta gaire al fet de fer servir els dos mots. Jo continuaré bandejant intercanviar.

Free counter and web stats